پذیرایی دیپلمات

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهران ، شرکت خدمات نظافتی

پذیرایی دیپلمات

شرکت خدمات نظافتی راشن: نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی

نکات طلایی برای پذیرایی مراسم و میزبانی خوب:

تنها کسی که می تواند یک مهمانی معمول همیشگی را به یک مهمانی عالی و فوق العاده تبدیل کند میزبان است. برای میزبان خوب بودن پختن غذاهای متنوع و خوشمزه کافی نیست. فضای مناسبی برای قرار دادن وسایل مهمان در نظر بگیرید اتاق یا کمدی که بتواند وسایلشان را بگذارند. اگر تمام مهمانان یکدیگر را نمی شناسند این وظیفه ی میزبان است که ان ها را به هم معرفی کند و با برقراری مکالمه های اشتراک برانگیز یخ مهمانان را باز کند. بعد از چند دقیقه که اشنایی صورت گرفت و صحبت ها گل انداخت یک معذرت خواهی ارام کنید و به کارهای باقی مانده تان برای پذیرایی بپردازید. تمرکز خود را بر روی مهمانتان بگذارید و نه تمیز کردن ریخت و پاش های مهمانی , رفت و امدهای مداوم شما در طول مهمانی برای جمع کردن ظروف و تمیز کاری مهمانتان را معذب می کند.

راشن پیشتاز | نظافت منزل، نظافت راه پله، نظافت منزل تهران، شرکت خدمات نظافتی

راشن پیشتاز

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی