تأمین نیروی انسانی

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی

تأمین نیروی انسانی

شرکت فنی خدماتی راشن پیشتاز آماده بستن قرار داد تأمین نیروی انسانی با سازمانها و ارگانها و ادارات می باشد.اماده تأمین نیروی انسانی ادارات , سازمانهای دولتی ،نیروی انسانی نیمه وقت ،نگهبان ،سرایدار نظافت راه پله و مشاعات ، نظافت منزل ، نظافت ساختمان ، نظافت دفترکار ،پذیرایی از مهمان در جلسات برای شرکتها و موسسات و ادارات و اعزام تأمین نیروی انسانی نیمه وقت برای آنها می باشد. شرکت فنی خدماتی راشن پیشتاز ارائه خدمات متنوع در زمینه خدمات نظافتی و تأمین نیرو نظافت منزل درخدمت شماست
راشن پیشتاز | نظافت منزل، نظافت راه پله، نظافت منزل تهران، شرکت خدمات نظافتی

راشن پیشتاز

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی