خدمات نظافتی

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی

لیست خدمات

نظافت منزل

نظافت راه پله

نظافت اداره

تأمین نیروی انسانی

نظافت راه پله و مشاعات

راه پله و پارکینگ هر ساختمان ، به علت مشاع بودن در میان تمام واحد های مسکونی و یا تجاری ، همانند نظافت منزل نیاز به نظافت مداوم و دوره ای دارد. و به همین علت مشاع بودن، نمی توان نظافت را پله را بین واحدها تقسیم کرد. از این رو در بهترین حالت باید نظافت راه پله های ساختمان، پارکینگ و مشاعات را به شرکت های خدماتی سپرد. بستن قرارداد برای نظافت دوره ای یکی از بهترین حالت ها می باشد. زیرا دیگر درگیر تماس با شرکت های خدماتی به صورت هفته ای دوبار یا بیشتر نیستید.
راشن پیشتاز | نظافت منزل، نظافت راه پله، نظافت منزل تهران، شرکت خدمات نظافتی

مزیت های بستن قرارداد برای انجام نظافت راه پله های ساختمان ها

از دیگر مزایای قرادادهای دوره ای، کوتاه مدت و یا بلند مدت برای انجام نظافت راه پله های ساختمان. اینست که در زمان شلوغی درخواست های خدمات ، مانند اعیاد، جشن ها و مراسم های عمومی، شرکت های خدماتی معمولا نیرویی برای ارسال های خارج از قراردادها ندارند. یعنی شما دیگر نگران نظافت در زمان های اتفاقا خیلی واجب نیستید. زیرا شرکت های خدماتی راشن کیمیا گستر به مشتریان قراردادی خود وفادار است و ابتدا نیروهای مرتبط با قراردادهای بسته شده را ارسال می نماید.

نظافت راه پله شامل چه مواردی است؟

در واقع وقتی صحبت از نظافت راه پله به میان می آید منظور فقط خود راه پله نیست.

نظافت کف راه پله ها
نظافت نرده ها
نظافت دیوارهای راه پله
نظافت کلید و پریز های برق
نظافت سیستم روشنایی راه پله
نظافت پارکینگ
نظافت راه پله با دستگاه
نظافت پشت بام

چرا نظافت راه پله را خودمان انجام ندهیم؟

همانطور که در بالا هم ذکر گردید شما نمی توانید تنها راه پله های خود را نظافت کنید، زیر با تمیز کردن راه پله ی مجاور واحد خود، آب غیر تمیز، و نیز آشغال های موجود به قسمت های دیگر سرایت کرده و باعث کثیفی راه پله در واحد های دیگر می شود. که این مورد می تواند موجبات نارضایتی و یا حتی شکایت همسایگان شما را فراهم آورد.
به همین علت بهترین کار استفاده از نیرو های متخصص و ماهر شرکت خدمات نظافتی راشن: نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی می باشد. ما بهترین قیمت به همراه بیشترین کیفیت را در اختیار شما قرار می دهیم.

راشن پیشتاز

نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت منزل تهارن ، شرکت خدمات نظافتی